การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

20

ก.ย.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

20

ก.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตมาร์มาเลดและเครื่องดื่มเยลลี่จากผลไม้ตระกูลส้มเพื่อสุขภาพ"

บูธนิทรรศการในงาน Beyond Food Expo 2023

7

ก.ย.

บูธนิทรรศการในงาน Beyond Food Expo 2023

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์"

18

ก.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "ลักษณะเนื้อสัมผัสอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์"

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18

ก.ย.

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศกานา เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

13

ก.ย.

ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศกานา เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

15

ก.ย.

กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน

15

ก.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน

โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและนักโภชนาการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ปี 2566

8

ก.ย.

โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและนักโภชนาการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ปี 2566

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Temasek Polytechnic สิงค์โปร์

4

ก.ย.

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Temasek Polytechnic สิงค์โปร์

การสัมมนา หัวข้อ “วิตามินและการทดสอบหาปริมาณวิตามินในอาหาร (Vitamins and Determination of Vitamin Content in Food) และการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid (CO2) Extraction)”

7

ก.ย.

การสัมมนา หัวข้อ “วิตามินและการทดสอบหาปริมาณวิตามินในอาหาร (Vitamins and Determination of Vitamin Content in Food) และการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid (CO2) Extraction)”

พิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL / Bio Asia Pacific / FutureCHEM INTERNATIONAL 2023

6

ก.ย.

พิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL / Bio Asia Pacific / FutureCHEM INTERNATIONAL 2023

งาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up

31

ส.ค.

งาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up

Talk Show: Future Food in KU Points of Views ในงานอาหารนานาชาติ

5

ก.ย.

Talk Show: Future Food in KU Points of Views ในงานอาหารนานาชาติ

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

5

ก.ย.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

5

ก.ย.

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

Page     fo 19