งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

16

พ.ค.

งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

16

พ.ค.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

15

พ.ค.

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

11

พ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10

พ.ค.

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

8

พ.ค.

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

Exclusive Talk  กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

8

พ.ค.

Exclusive Talk กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ขอเชิญบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดรังสรรค์เมนูอาหารจาก โปรตีนเกษตร

1

พ.ค.

ขอเชิญบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดรังสรรค์เมนูอาหารจาก โปรตีนเกษตร

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี

1

พ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี

ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เคเอช โรเบิร์ตส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายขีดความสามารถ ด้านนวัตกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย

27

เม.ย.

ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เคเอช โรเบิร์ตส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายขีดความสามารถ ด้านนวัตกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

9

มี.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

14

มี.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ให้การต้อนรับนิสิตชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21

ก.พ.

ให้การต้อนรับนิสิตชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บูธนิทรรศการในงาน งาน TIF & FOOD PACK ASIA 2023 วันที่ 11 ก.พ. 66

21

ก.พ.

บูธนิทรรศการในงาน งาน TIF & FOOD PACK ASIA 2023 วันที่ 11 ก.พ. 66

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

21

ก.พ.

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

คณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจกและคลัสเตอร์นวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สวัสดีปีใหม่ 2566

21

ก.พ.

คณะผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจกและคลัสเตอร์นวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สวัสดีปีใหม่ 2566

Page     fo 17