ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18

ก.ย.

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศกานา เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

13

ก.ย.

ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศกานา เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

15

ก.ย.

กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารจาก "โปรตีนเกษตร"

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน

15

ก.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเขียน

โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและนักโภชนาการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ปี 2566

8

ก.ย.

โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้นำของนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและนักโภชนาการรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ปี 2566

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Temasek Polytechnic สิงค์โปร์

4

ก.ย.

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Temasek Polytechnic สิงค์โปร์

การสัมมนา หัวข้อ “วิตามินและการทดสอบหาปริมาณวิตามินในอาหาร (Vitamins and Determination of Vitamin Content in Food) และการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid (CO2) Extraction)”

7

ก.ย.

การสัมมนา หัวข้อ “วิตามินและการทดสอบหาปริมาณวิตามินในอาหาร (Vitamins and Determination of Vitamin Content in Food) และการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด (Supercritical Fluid (CO2) Extraction)”

พิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL / Bio Asia Pacific / FutureCHEM INTERNATIONAL 2023

6

ก.ย.

พิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL / Bio Asia Pacific / FutureCHEM INTERNATIONAL 2023

งาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up

31

ส.ค.

งาน Functional Ingredients R&D Matching from the Ground Up

Talk Show: Future Food in KU Points of Views ในงานอาหารนานาชาติ

5

ก.ย.

Talk Show: Future Food in KU Points of Views ในงานอาหารนานาชาติ

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

5

ก.ย.

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Enhancing Consumer Choice: The Flip StrategyTM for Developing Healthy, Sustainable, and Delicious Menus"

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

5

ก.ย.

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

ภาพบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

31

ส.ค.

ภาพบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร (FQA LAB)

ให้การต้อนรับคณะจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

23

ส.ค.

ให้การต้อนรับคณะจาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมดูงานสถาบันฯ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

1

ก.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม (วิชาการ) "นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร (Innovative food processing)"

จำหน่ายแล้วคูปองบุฟเฟ่ต์อาหารตำรับสหโภชน์ ราคา 155 บาท

28

ส.ค.

จำหน่ายแล้วคูปองบุฟเฟ่ต์อาหารตำรับสหโภชน์ ราคา 155 บาท

Page     fo 22