BIG SALE !! โปรตีนเกษตร 400 กรัม ชิ้นใหญ่ จากราคาปกติ 80 บาท เหลือเพียง 40 บาท

5

ก.ค.

BIG SALE !! โปรตีนเกษตร 400 กรัม ชิ้นใหญ่ จากราคาปกติ 80 บาท เหลือเพียง 40 บาท

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4

ก.ค.

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

28

มิ.ย.

ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการเผยแพร่ในวารสารฯ อาหาร

29

มิ.ย.

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อรับการเผยแพร่ในวารสารฯ อาหาร

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

26

มิ.ย.

ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ให้การต้อนรับคณะครูรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

19

มิ.ย.

ให้การต้อนรับคณะครูรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ผลิตรายการเพื่อการศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปอาหาร

27

มิ.ย.

ผลิตรายการเพื่อการศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มมูลค่าการแปรรูปอาหาร

ผลิตรายการเพื่อการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยแนวคิดนวัตกรรม

27

มิ.ย.

ผลิตรายการเพื่อการศึกษา เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยแนวคิดนวัตกรรม

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

16

มิ.ย.

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

27

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

27

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2566

26

มิ.ย.

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย"

22

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย"

Seminar on Soy and Soy Protein -  Utilization and Health

16

มิ.ย.

Seminar on Soy and Soy Protein - Utilization and Health

กิจกรรม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ "การแปรรูปผักผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

15

มิ.ย.

กิจกรรม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ "การแปรรูปผักผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม  Food Innovation Asia Conference 2023

15

มิ.ย.

นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Food Innovation Asia Conference 2023

Page     fo 12