ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการ การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

22

พ.ค.

ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการ การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

17

พ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

16

พ.ค.

งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

16

พ.ค.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

15

พ.ค.

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

11

พ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10

พ.ค.

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

8

พ.ค.

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

Exclusive Talk  กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

8

พ.ค.

Exclusive Talk กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

ขอเชิญบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดรังสรรค์เมนูอาหารจาก โปรตีนเกษตร

1

พ.ค.

ขอเชิญบุคลากรสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดรังสรรค์เมนูอาหารจาก โปรตีนเกษตร

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี

1

พ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ ครบรอบ 87 ปี

ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เคเอช โรเบิร์ตส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายขีดความสามารถ ด้านนวัตกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย

27

เม.ย.

ลงนามความร่วมมือกับบริษัท เคเอช โรเบิร์ตส์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เพื่อขยายขีดความสามารถ ด้านนวัตกรรมกลิ่นรสในประเทศไทย

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

9

มี.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

14

มี.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ให้การต้อนรับนิสิตชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

21

ก.พ.

ให้การต้อนรับนิสิตชุดวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ และธัญชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บูธนิทรรศการในงาน งาน TIF & FOOD PACK ASIA 2023 วันที่ 11 ก.พ. 66

21

ก.พ.

บูธนิทรรศการในงาน งาน TIF & FOOD PACK ASIA 2023 วันที่ 11 ก.พ. 66

Page     fo 24