บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

17

มิ.ย.

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

16

มิ.ย.

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

"คอมบูชา (ชาหมัก) ที่ดีต่อสุขภาพ" ทางรายการ ARDA Talk เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

13

มิ.ย.

"คอมบูชา (ชาหมัก) ที่ดีต่อสุขภาพ" ทางรายการ ARDA Talk เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

การประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19

มิ.ย.

การประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

16

มิ.ย.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ"

16

มิ.ย.

หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ"

The Premium @KU สินค้าคุณภาพจากงานวิจัย

16

มิ.ย.

The Premium @KU สินค้าคุณภาพจากงานวิจัย

พบกับบูธนิทรรศการของสถาบันฯ ที่บูธ FYI 103-30 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

15

มิ.ย.

พบกับบูธนิทรรศการของสถาบันฯ ที่บูธ FYI 103-30 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

พิธีเปิดงาน ProPak Asia 2023

14

มิ.ย.

พิธีเปิดงาน ProPak Asia 2023

งาน ProPak Asia 2023

14

มิ.ย.

งาน ProPak Asia 2023

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

12

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

31

พ.ค.

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

30

พ.ค.

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 46 ปี

26

พ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 46 ปี

หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ"

24

พ.ค.

หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ"

ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

24

พ.ค.

ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

Page     fo 24