งาน ProPak Asia 2023

14

มิ.ย.

งาน ProPak Asia 2023

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

12

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

31

พ.ค.

การประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวเหนียวในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

30

พ.ค.

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 46 ปี

26

พ.ค.

วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 46 ปี

หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ"

24

พ.ค.

หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำส้มสายชูหมักและเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้เพื่อสุขภาพ"

ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

24

พ.ค.

ตารางฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566

ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการ การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

22

พ.ค.

ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมโครงการ การต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

17

พ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

16

พ.ค.

งดให้บริการ Food Clinic ในวันที่ 18 พ.ค. 2566

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

16

พ.ค.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ฟรี!!! ผ่านโปรแกรม Zoom

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

15

พ.ค.

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ IFRPD Compass towards Good Health and Well-Being Forum on SDGs 2023 (เข็มทิศสู่สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

11

พ.ค.

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10

พ.ค.

พิธีเปิดห้องนิทรรศการเกษตรศาสตร์ : นิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

8

พ.ค.

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านทาง Cisco WebEX สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในอาหารเพื่อสุขภาพและเทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น

Exclusive Talk  กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

8

พ.ค.

Exclusive Talk กินปลอดโรค อยู่ปลอดภัย ในหน้าร้อน กับ อ.ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

Page     fo 22