ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

27

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม "การผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลือง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

27

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ "การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ"

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2566

26

มิ.ย.

วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.) 2566

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย"

22

มิ.ย.

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาชีพ) "หมูทุบ หมูสวรรค์ หมูฝอย"

Seminar on Soy and Soy Protein -  Utilization and Health

16

มิ.ย.

Seminar on Soy and Soy Protein - Utilization and Health

กิจกรรม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ "การแปรรูปผักผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

15

มิ.ย.

กิจกรรม Live Food Clinic ถาม-ตอบข้อสงสัยในเรื่อง การผลิตอาหารและโภชนาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ "การแปรรูปผักผลไม้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา"

นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม  Food Innovation Asia Conference 2023

15

มิ.ย.

นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม Food Innovation Asia Conference 2023

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

17

มิ.ย.

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

16

มิ.ย.

บูธนิทรรศการของสถาบันฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

"คอมบูชา (ชาหมัก) ที่ดีต่อสุขภาพ" ทางรายการ ARDA Talk เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

13

มิ.ย.

"คอมบูชา (ชาหมัก) ที่ดีต่อสุขภาพ" ทางรายการ ARDA Talk เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566

การประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

19

มิ.ย.

การประกวดเมนูอาหารจากโปรตีนเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

16

มิ.ย.

วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 42 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ"

16

มิ.ย.

หลักสูตรฝึกอบรมมเชิงปฏิบัติการ (วิชาการ) "หลักการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บ"

The Premium @KU สินค้าคุณภาพจากงานวิจัย

16

มิ.ย.

The Premium @KU สินค้าคุณภาพจากงานวิจัย

พบกับบูธนิทรรศการของสถาบันฯ ที่บูธ FYI 103-30 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

15

มิ.ย.

พบกับบูธนิทรรศการของสถาบันฯ ที่บูธ FYI 103-30 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ภายในงาน ProPak Asia 2023

พิธีเปิดงาน ProPak Asia 2023

14

มิ.ย.

พิธีเปิดงาน ProPak Asia 2023

Page     fo 22